ตำราโรคหืด 2556 ฉบับสมบูรณ์

bookcover2556ตำราโรคหืด 2556 ฉบับสมบูรณ์ โดยสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย นิพนธ์โดยคณะอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหืดทั้งผู้ใหญ่และเด็ก จากคณะแพทย์ศาสตร์หลายๆสถาบัน เช่น ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ ขอนแก่น ธรรมศาสตร์ มศว โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Read more