ตำราโรคหืด 2556 ฉบับสมบูรณ์

bookcover2556

คำนำ

 1. ผลกระทบของโรคหืดต่อระบบสาธารณสุข (Burden of Asthma on Public Health)
 2. พยาธิกำเนิดของโรคหืด (Asthma Pathogenesis)
 3. การวินิจฉัยโรคหืดในผู้ใหญ่ (Diagnosis of Asthma in Adult)
 4. การวินิจฉัยโรคหืดในเด็ก (Diagnosis of Asthma in Children)
 5. เด็กที่มีอาการหายใจเสียงวี๊ด (Wheezing Child)
 6. การประเมินการควบคุมโรคหืด (Assessment of Asthma Control)
 7. การรักษาโรคหืดในผู้ใหญ่ (Long Term Management of Asthma in Adult)
 8. การรักษาโรคหืดระยะยาวในเด็ก (Long Term Management of Childhood Asthma)
 9. โรคหืดที่ดูแลยาก (Difficult Asthma)
 10. ภาวะหืดเฉียบพลันในผู้ใหญ่ (Acute Asthma Exacerbation in Adult)
 11. ภาวะหืดเฉียบพลันในเด็ก (Acute Asthma Exacerbation in Children)
 12. โรคหืดและโรคกรดไหลย้อน (Asthma and GERD)
 13. โรคหืดและภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Asthma and Obstructive Sleep Apnea)
 14. โรคหืด จมูกอักเสบภูมิแพ้และไซนัสอักเสบ (Asthma, Allergic Rhinitis and Rhinosinusitis)
 15. โรคหืดในสตรีมีครรภ์ (Asthma is Pregancy)
 16. โรคหืดในผู้สูงอายุ (Asthma in Elderly)
 17. Aspirin Exacerbated Respiratory Disease (AERD)
 18. โรคหืดจากการทำงาน (Occupational Asthma)
 19. การรักษาโรคหืดด้วยฝอยละออง (Aerosol Therapy in Asthma)