แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560

guidelines2560cover150x212แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ โดยมีการเพิ่มเติมความรู้ที่จำเป็น และที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ ฉบับ พ.ศ. 2559

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่