ข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุข การรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2559

guidelinescough2559ไอเรื้อรังเป็นอาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ สาเหตุของการไอเรื้อรังมีหลากหลาย ทำให้มีความยุ่งยากในการรักษา ประเทศไทยยังไม่เคยมีข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุขการรักษาอาการไอเรื้อรังมาก่อน ดังนั้นสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคภูมแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้นกันแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุขการรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ขึ้น  เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้ใช้ เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่