รวมภาพงานประชุมวิขาการ TAC สัญจรที่ จังหวัดนครราชสีมา

รวมภาพงานประชุมวิชาการ TAC สัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา

IMG0264
IMG0263
IMG0262
IMG0261
IMG0225
IMG0224
IMG0223
IMG0222
IMG0221
IMG0220