ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โรคหืดในทศวรรษใหม่

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการประจำปี 2561 "โรคหืดในทศวรรษใหม่ (Asthma in New Decade)" วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลล์รูม โรงแรมสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ 

กำหนดการแถลงข่าว งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 “โรคหืดในทศวรรษใหม่”

จัดโดย สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย (Thai Asthma Council, TAC)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลล์รูม โรงแรมสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ

***********************************************

 

8.00 - 9.00 น. 

ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและรับของที่ระลึก 
 9.00 – 9.30 น.  

พิธีการแถลงข่าว “ความร่วมมือเครือข่าย 5 สถาบัน พร้อมเปิดตัว

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 หรือ Thai

Asthma Guideline for Adults 2019”

ผู้ร่วมแถลงช่าวประกอบด้วย

ศ.นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

ผศ.นพ. ธีระศักดิ์ แก้วอัมตวงศ์ เลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดฯ

 9.30 - 10.00น.   

เวทีเสวนา“สถานการณ์โรคหืดในไทยและแนวทางการดูแลรักษา

ในทศวรรษใหม่”

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

ศ.นพ. เจริญรัตนกุล อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข

รศ.นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์

ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

ศ.พญ. อรพรรณ โพชนุกูล นายกผู้รั้งสมาคมสภาองค์กรโรคหืดฯ

และ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด

และระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 10.00 - 10.15น.  สื่อมวลชนซักถาม
 11.00 น.   สิ้นสุดการแถลงข่าว

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอความกรุณาสื่อมวลชนท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกรุณาลงทะเบียนผ่านการกรอกแบบฟอร์ม ผ่านทาง QR Code

เอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

จดหมายเชิญแถลงข่าว

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง