ภาพงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

ภาพงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ของ สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย “Asthma Networks and Beyond” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ