งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 โรคหืดในทศวรรษใหม่

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 "โรคหืดในทศวรรษใหม่ (Asthma in New Decade)" วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลล์รูม โรงแรมสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ

Read more