0
37
-+=
แนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดในภาวะมลพิษและโลกร้อน

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 1. การรักษาโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เช่น โรคหืต และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ต่อเนื่องด้วยยา
  1.1 การใช้ยารักษาโรจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคหืด ควรใช้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อคุมอาการป้องกันโรคกำเริบ เช่น ยา
  สูดพ่นสเตียรอยด์ ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีมลพิษทางอากาศปริมาณสูง
  1.2 ในช่วงมลพิษทางอากาศปริมาณสูงอาจทำให้ผู้ป่วยโรคหีดกำเริบได้ง่ย หากผู้ป่วยโรคหืดมีอาการกำเริบ พ่นยาชนิดฉุกเฉิน
  แล้วไม่ดีขึ้น ควรรีบมาโรงพยาบาล รวมถึงโรคจมูกอักสบจากภูมิแพ้อาจมีภาวะแทรกซ้อนเป็นโพรงไซนัสอักเสบติดเชื้อได้
  1.3 การรักษาป้องกันเสริมอื่น ๆ ด้วยยาหรือสารในอาหาร

-ยาต้นการอักเสบ เช่น ยาสูดพ่นชนิดคอติโคเสตียรอยด์ลดการอักเสบของหลอดลมได้ ย1 Selective CXCR2 antagonist
สามารถลดการอักเสบของหลอดลมชนิดนิวโทรฟิลได้(15)

-สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอลฟ้าโตโคฟีรอล (c-tocopherol) และวิตามินซี มีหลักฐานว่าสามารถป้องกันการลดลงของ
สมรรถภาพปอดจากกำซโอโซนได้ สารซัลโฟราเฟน( Sulforafane) ที่พบในผักบร็อคโคลื่ มีข้อมูลว่าลดอาการอักเสบได้ และลด
การผลิต IgE ได้(15)

 1. ควรแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ตนเองแพ้อย่างจริงจัง เพราะมลพิษทางอากาศจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีปฏิกิริยา
  ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแฟที่มากยิ่งขึ้น แม้จะสูดดมสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณเท่าเดิม หากผู้ป่วยยังไม่ทราบว่าตนเองแพ้สารก่อ
  ภูมิแพ้ชนิดใด สมารถตรจหาสารก่อภูมิแพ้ใต้ด้วยวิธี ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง(Skin prick test) หรือการเจาะเลือดส่ง
  ตรวจ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ เช่น หากผู้ป่วยตรวจพบการแพ้ต่อมูลโปรตีนไรฝุ่น ควรแนะนำให้ผู้ป่วย ใช้ผ้าปูกัน
  ไรฝุ่น ลดการใช้พรม ทำความสะอาดด้วยวิธีดูดฝุ่น ซักผ้าปูด้วยน้ำอุณหภูมิสูง จะช่วยให้อาการผู้ป่วยดีขึ้นได้

 1. ซักประวัติอาชีพ และประวัติการสัมผัสมลพิษของผู้ป่วยเสมอ หากพบประวัติที่มีความเสี่ยงดังกล่าว เช่น ประกอบอาชีพแม่ค้า
  ขายหมูปิ้ง หรือเป็นแม่ครัวที่ยังประกอบอาหารด้วยวิธีการผาไหม้หรือกำเนิดควัน บุคลากรทางการแพทย์ควรแนะนำวิธีการ
  หลีกเลี่ยงที่ถูกต้องแต่เนิ่นๆ อาจช่วยลดการเกิดโรคหึตกำเริบ หรือลตการเกิดโรคหึตในผู้ป่วยรายใหม่ได้

 1. ร่วมรณรงค์ลดการเกิด Climate change ภาวะโลกร้น โดยธิบายให้ผู้ป่วย และสังคมตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลก
  ร้อน ในวงกว้าง และแนะนำวิธีการประหยัดพลังงาน และการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ (recycle)

อ.นพ.จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี

0
37