ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

previous arrow
next arrow
Slider

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2564
“Battle Asthma & Chronic Cough in the Year 2021”

สนใจลงทะเบียน “ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย” แบบ ONLINE โดย
SCAN QRCode หรือ Click http://webcast.live14.com/tac/

Download ตารางการประชุมวิชาการ ลิ้งด้านล่าง


จดหมายไม่ถือเป็นวันลา

กำหนดการส่งผลงานนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย
ประเภทแพทย์ และ ประเภทบุคลากรทางการแพทย์
งานประชุมวิชาการประจำปี 2564
สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแป่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Update ความรู้ โรคหืด และโรคที่เกี่ยวข้อง

Allergy Testing in Asthma
Asthma Controllers
Severe and Uncontrolled
ER Management in Asthma
Long Acting Antimuscarinic in Asthma
Mechanical Ventilalor in Asthma
Endoscopic Management of Asthma
Obstructive Sleep Apnea
Alergic Rhinoconjunctivitis
Chronic Rhinosinusitis


ตอนที่ 1 โรคหืด กับ Covid-19 ความเหมือนที่แตกต่าง
ตอนที่ 2 หยุดหอบ ป้องกัน COVID-19 ด้วยการใช้ยาควบคุมอาการ
ตอนที่ 3 หยุดหอบ ป้องกัน COVID-19 ด้วย Spacer
ตอนที่ 4 Enough Asthma Death ด้วย Asthma Care
ตอนที่ 5 Zero Asthma Death โรคหืดรักษาได้
ตอนที่ 6 ปรับตัวพ้น Asthma กับ Thai Asthma Council (TAC)