ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

previous arrow
next arrow
Slider

The NEW GINA 2021

ก้าวสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำบัดหลัง COVID – 19
COVID-19 and Asthma myths and Facts about Asthma and Covid-19 by Theerasuk Kawamatawong MD.,FACC


Thai Asthma Guideline in Adults 2020

แนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2563

TAC News Update

โดย ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

บรรยากาศกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี TAC 2564

——————–

ภาพกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปี TAC วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564

——————–

E-Learning For Asthma

Update ความรู้ โรคหืด และโรคที่เกี่ยวข้อง

Allergy Testing in Asthma
Asthma Controllers
Severe and Uncontrolled
ER Management in Asthma
Long Acting Antimuscarinic in Asthma
Mechanical Ventilalor in Asthma
Endoscopic Management of Asthma
Obstructive Sleep Apnea
Alergic Rhinoconjunctivitis
Chronic Rhinosinusitis


ตอนที่ 1 โรคหืด กับ Covid-19 ความเหมือนที่แตกต่าง
ตอนที่ 2 หยุดหอบ ป้องกัน COVID-19 ด้วยการใช้ยาควบคุมอาการ
ตอนที่ 3 หยุดหอบ ป้องกัน COVID-19 ด้วย Spacer
ตอนที่ 4 Enough Asthma Death ด้วย Asthma Care
ตอนที่ 5 Zero Asthma Death โรคหืดรักษาได้
ตอนที่ 6 ปรับตัวพ้น Asthma กับ Thai Asthma Council (TAC)