ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โรคหืดในทศวรรษใหม่

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการประจำปี 2561 "โรคหืดในทศวรรษใหม่ (Asthma in New Decade)" วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลล์รูม โรงแรมสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 โรคหืดในทศวรรษใหม่

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 "โรคหืดในทศวรรษใหม่ (Asthma in New Decade)" วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลล์รูม โรงแรมสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ